Netconformiteit (Grid Compliance)

Het voor de netbeheerder (TSO) aantonen van netconformiteit is essentieel bij het aanvragen van nieuwe aansluitingen op hogere spanningsniveaus. De voorwaarden hiervoor zijn gebaseerd op de verordening van de EU-commissie 2016/1388. In Nederland is dit vertaald naar de ‘DCC Compliance verification’ en ‘Netcode Elektriciteit’.

De regelgeving omvat verschillende Power Quality-onderwerpen, zoals blindvermogen, laagfrequent gedrag en limieten voor harmonische stromen en spanningen. Ook minder voor de hand liggende onderwerpen zoals informatie-uitwisseling komen aan bod.

Voor naleving zijn vaak meerdere Power Quality-onderzoeken vereist:

  • Harmonische studies: Injecteert uw nieuwe installatie niet te veel harmonischen in het net?
  • Loadflow studies: Is de verwachte Power Factor hoog genoeg om de nieuwe aansluiting efficiënt te gebruiken? Voldoet de installatie met de gestelde limieten voor reactief vermogen?
  • Flicker: Gaat verlichting in naburige gebieden geen hinder ondervinden van flikkeringen bij het opstarten van bijvoorbeeld zware motoren of lasapparatuur?
  • Kortsluitberekeningen voor isolatiecoördinatie: kan een storing leiden tot catastrofale (tijdelijke) overspanningen?
  • Mogelijk komen er meer thema’s aan bod. TSO’s hebben vaak de wettelijke bevoegdheid om te eisen dat er specifieke studies worden uitgevoerd.

Geen naleving?

Uit de simulaties kan blijken dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. HyTEPS is gespecialiseerd in het oplossen van Power Quality vraagstukken. Voor elk Power Quality probleem kunnen wij een oplossing realiseren en in bedrijf stellen. In het volgende geval werden bijvoorbeeld resonantieproblemen opgelost door passieve filters te introduceren:

Aangezien er om bovenstaande redenen een simulatiemodel van uw installatie moet worden gemaakt, kunnen ook andere soorten simulaties worden uitgevoerd om de risico’s voor uw installatie te beperken, zoals:

Goede communicatie tussen TSO, aangeslotene en HyTEPS is cruciaal om de komende decennia een veilige en betrouwbare werking te garanderen. Het snel, maar grondig aantonen van netconformiteit is essentieel voor ondersteuning van grote projecten door de TSO en kan verdere vertragingen bij de ingebruikname van nieuwe faciliteiten voorkomen.

Netconformiteit voor generatoren en batterijsystemen

Het aansluiten van een zonnepark, windpark of batterijsysteem valt vaak onder andere regelgeving, zoals de RfG (Requirements for Generators) of VDE AR-N 4110. Om aan te tonen dat deze verbindingen aan de eisen voldoen, kunnen verschillende soorten onderzoeken worden vereist, soms met betrekking tot kortsluitvermogen, fault ride through, of vermogen om blindvermogen te leveren.

Over HyTEPS

HyTEPS is een software- en fabrikantonafhankelijk elektrotechnisch ingenieursbureau met meer dan 15 jaar ervaring in Power Quality. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar de juiste (simulatie)tools, zodat simulatiemodellen ook in de toekomst kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld bij het plannen of uitvoeren van uitbreidingen.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven