Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang. Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

HyTEPS is een handelsnaam van KyALIBER B.V. statutair gevestigd te Gemert en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven: 17214960. Met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens geldt het navolgende beleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze websites websites.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere, mogelijk aan deze website gekoppelde, websites. U dient zich te realiseren dat het privacybeleid van HyTEPS op deze websites niet geldt en zodoende wordt het aanbevolen aan de bezoekers om het privacybeleid van de desbetreffende website(s) goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken. HyTEPS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden noch voor de handelingen van deze derden en anderen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Voorbeelden van deze gegevens zijn naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Voor meer informatie over persoonsgegevens zie artikel 4 van de AVG.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

HyTEPS verwerkt persoonsgegevens met het doel de website aan haar gebruikers beschikbaar te stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van de website. Een voorbeeld hiervan is het inschrijfformulier voor trainingen. HyTEPS verwerkt de persoonsgegevens om nadere informatie betreft de dienstverlening, naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties via e-mail of per post te kunnen versturen. Verder worden de persoonsgegevens gebruikt om de website te optimaliseren.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen, namelijk: toestemming van de betrokken persoon, het uitvoeren van een overeenkomst, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen en voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over de rechtmatigheid van de verwerking, zie artikel 6 van het AVG.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

HyTEPS verwerkt persoonsgegevens zoals contactgegevens, NAW-gegevens en administratieve gegevens. HyTEPS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Denk hierbij aan gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden (met andere woorden: onbetrokken partijen), tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

2. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

HyTEPS onderneemt verschillende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel op organisatorisch als technisch gebied. Deze beveiligingsmethoden worden ingezet om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt HyTEPS dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen periodiek gecontroleerd en geüpdatet worden.

3. Recht op Inzage, Correctie, Wijzigingen en Verwijdering

U heeft ten alle tijden het recht op inzage van de persoonsgegevens die HyTEPS (mogelijk) van u heeft verwerkt. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen? Neem dan hier contact met ons op of schrijf een e-mail naar office@hyteps.nl. Tevens is het mogelijk om uw verzoek schriftelijk in te dienen. U kunt dit per post versturen naar HyTEPS, Elisabethplaats 30, 5421 LC Gemert, Nederland. HyTEPS verwerkt deze aanvragen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangstdatum. Voor meer informatie over de inzagerecht zie artikel 15 van de AVG.

4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

HyTEPS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

5. Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst wanneer u onze website bezoekt. Dit is alleen wanneer uw browserinstellingen dit toelaten. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Door middel van deze cookies kan onze website uw instellingen en voorkeuren onthouden. Dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Welke Cookies gebruikt HyTEPS?

HyTEPS maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Voor het plaatsen van de functionele en analytische cookies hoeft HyTEPS volgens de AVG en de Telecommunicatiewet (Tw) geen akkoord voor gegeven worden door de bezoeker. Desalniettemin, heeft HyTEPS de aanbevelingen van de AVG geïmplementeerd om het belang van de website bezoeker te behartigen.

6. Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over dit privacy beleid of over uw persoonsgegevens kunt u hier contact met ons opnemen of een e-mail schrijven naar office@hyteps.nl.

7. Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop HyTEPS met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze hier indienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven