Cos Phi compensatie door installatie van een condensatorbank

Ondersteunt bij verduurzaming en kostenbesparing

Installatie van een condensatorbank voor Cos Phi compensatie is interessant wanneer u de efficiëntie van uw elektrische installatie wilt verbeteren. Vooral bij installaties met inductieve belastingen levert de installatie van een condensatorbank veel voordelen op. Door Cos Phi compensatie maakt u optimaal gebruik van de beschikbare installatiecapaciteit. Ook voorkomt u onnodige energieverliezen en kosten. Cos Phi compensatie kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie, wat niet alleen uw bedrijfsresultaat maar ook de leefomgeving ten goede komt.

Cos Phi compensatie zorgt voor verbetering elektrische energie efficiëntie

Voordelen installatie condensatorbank:

 • Beter benutten van de beschikbare installatiecapaciteit;
 • mogelijkheid om meer vermogen aan te sluiten zonder een groter aansluitvermogen aan te vragen;
 • reduceren van overbelasting en oververhitting van de installatie en componenten
  (en bijbehorende problemen en risico’s);
 • verbetering levensduur van installatie en componenten door afname van de belasting en warmte;
 • minder energieverliezen en een lagere energierekening;
 • verduurzaming door CO2-reductie;
 • optimalisering van de algehele Power Quality.
 • compenseren van wisselende belastingen;
 • opvangen van geringe onderbrekingen en transiënten (verhoogde bedrijfszekerheid).

 

 

Voordelen van Cos Phi Compensatie met condensatorbank

Toepassing

Cos Phi compensatie middels een condensatorbank levert vooral voordelen in elektrische installaties met inductieve lineaire lasten (motoren, transformatoren, reactoren) en/of inductieve niet-lineaire lasten (motorregelaars, lasapparatuur, MRI scanner, gelijkrichters, UPS-systemen). Voor de goede werking van deze apparatuur is inductief vermogen nodig om het magnetisme in stand te houden. Echter vormt dit blindvermogen in het netwerk. Dit blindvermogen vormt een ongewenste extra belasting voor de elektrische installatie en componenten. Door installatie van een condensatorbank voor Cos Phi compensatie reduceert u dit blindvermogen, waardoor de energie-efficiëntie verbetert en de kosten afnemen.

Toepassing Actief Harmonisch Filter

De werking van Cos Phi compensatie met een condensatorbank

Door installatie van een condensatorbank reduceert u het opgenomen blindvermogen. De compensatiebank levert capacitief vermogen om het inductief vermogen (blindvermogen) te compenseren. Hierdoor loopt het blindvermogen niet mee door de gehele installatie. Energieverliezen in de installatie worden sterk gereduceerd en de energie-efficiëntie verbeterd.

Het juiste type en vermogen

Voor Cos Phi compensatie zijn er verschillende types condensatorbanken (vaste, geregelde en met thyristors) met tientallen verschillende vermogens beschikbaar. Elke installatie en situatie vereist een juiste analyse en calculatie teneinde de best passende condensatorbank te kunnen dimensioneren. HyTEPS heeft diepgaande kennis en jarenlange ervaring om hierin te adviseren. Daarnaast leveren wij een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige condensatorbanken van meerdere hoogwaardige leveranciers.

Inbedrijfstelling Cos Phi Compensatiebank

Geregelde condensatorbank

De geregelde condensatorbank is in een groot aantal vermogens (kVAr) beschikbaar. Afhankelijk van de waarde van het aanwezige blindvermogen en de gewenste of noodzakelijke Cos Phi compensatie kan de best passende condensatorbank worden geadviseerd. Het vermogen van de bank is uit een aantal stappen opgebouwd. De geregelde condensatorbank meet continu het benodigde blindvermogen en schakelt naar behoefte capaciteit bij of af met de beschikbare stappen. Hoe groter de hoeveelheid stappen, des te nauwkeuriger kan het blindvermogen worden gecompenseerd. Hierdoor wordt te allen tijde een optimale Cos Phi gewaarborgd. In elektrische installaties waar in meer of mindere mate harmonische vervuiling aanwezig is, is de geregelde condensatorbank het best passende type.

Vaste condensatorbank

Ook de vaste condensatorbank voor Cos Phi compensatie is in een groot aantal vermogens leverbaar. Dit type levert een vast capacitief vermogen (kVAr) ter compensatie van het blindvermogen. De condensatorbank met een vaste waarde reageert langzamer dan de geregelde bank. Het voordeel is dat de benodigde investering bij een vaste condensatorbank lager is dan bij een geregelde bank.

Thyristor gestuurde condensatorbank

De thyristor gestuurde condensatorbank werkt hetzelfde als de geregelde bank. Ook dit type is in een diversiteit aan vermogens beschikbaar. Echter, de thyristor gestuurde bank werkt nog veel sneller. Deze extra snelheid is gewenst als er veel snelle wisselingen in de belasting optreden, bijvoorbeeld bij installaties met lasapparatuur.

Thyristor gestuurde cos phi compensatiebank ideaal voor installatie met snel wisselende belastingen

Meerdere installatiemogelijkheden

Afhankelijk van het gewenste resultaat en de aangesloten belasting zijn er twee installatiemogelijkheden: decentrale installatie en centrale installatie. In sommige gevallen is een combinatie van centrale en decentrale compensatie noodzakelijk om het meest optimale resultaat te bereiken.

Decentraal compenseren

(bij verbruiker)

De condensatorbank wordt direct bij de verbruiker geplaatst. Met name toegepast:

 • Bij zware verbruikers (belasting >25 kW) die bijna continu in bedrijf zijn;
 • Om meer vermogen door de kabel te kunnen transporteren, bijvoorbeeld wanneer de kabel te klein is gedimensioneerd;
 • Om kabelverliezen te reduceren.

Centraal compenseren

(bij hoofdverdeler)

De condensatorbank voor Cos Phi compensatie wordt in dit geval geïnstalleerd bij de hoofdverdeler. Centrale compensatie genereert meer capaciteit uit de transformator of hoofdaansluiting en voorkomt blindvermogensboetes.

Combinatie van centrale & decentrale compensatie

Wat betekent de term Cos Phi (Cos φ)

Cos φ geeft de mate aan waarin de stroom uit de pas loopt met de spanning; de verhouding tussen stroom en spanning. Hoe kleiner dit getal hoe meer de stroom uit de pas loopt. De verhouding tussen het actief of werkelijk vermogen en het schijnbaar vermogen is de cosinus phi (cos φ) of arbeidsfactor.  De Cos Phi wordt als volgt berekend:

Cos Phi (bij 50 Hz) =  Actief vermogen (kW) / Schijnbaar vermogen (kVA) = Arbeidsfactor

Cos Phi diagram

In een ideale situatie is de Cos φ 1. Hoe meer de Cos Phi afwijkt van 1 hoe minder nuttige energie er door de installatie vervoerd kan worden. Een lagere Cos Phi waarde, levert hogere verliezen en een verhoogde kans op gevaarlijke situaties. In deze gevallen levert Cos Phi compensatie vele voordelen.

In de Netcode is een onderwaarde voor de Cos Phi opgenomen van 0,85 voor 50Hz installaties tot 50kV en van 0,80 bij 50Hz installaties van meer dan 50kV. Is de Cos Phi waarde lager dan het voorgeschreven minimum dan zal de netbeheerder hiervoor kosten doorbelasten op de energierekening.

Een lage Cos Phi verhoogt de noodzaak tot Cos Phi compensatie.

HyTEPS levert meer dan een product

HyTEPS levert niet alleen innovatieve hoogwaardige producten, maar biedt door kennis en jarenlange ervaring ook toegevoegde waarde op het gebied van metingen, analyse, advies, service en onderhoud. Hierdoor weten wij zeker dat het door ons geadviseerde en geleverde type condensatorbank voor Cos Phi compensatie (of één van onze andere producten) de best passende oplossing is voor uw specifieke situatie en installatie. Na levering en installatie blijven wij de vinger aan de pols houden doordat de inbedrijfstelling door hooggekwalificeerde HyTEPS engineers wordt uitgevoerd en wij u daarnaast ondersteunen op het gebied van inspecties, service en onderhoud, teneinde de goede werking van de door ons geleverde oplossing te waarborgen.

Ask an Power Quality Expert