Spanningsregelaars

Storingen voorkomen door het spanningsniveau te verlagen

Spanningsregelaars kunnen ingezet worden om een ongewenst hoog of onnodig hoog spanningsniveau te verlagen. Het te hoge spanningsniveau kan onder andere ontstaan door een veelvoud van gelijktijdige schakelingen op het net, door de installatie van een groot aantal zonnepanelen met bijbehorende omvormers of als de installatie zich aan het begin van de kabel van de netbeheerder bevindt. De reductie van het te hoge spanningsniveau levert een bijdrage aan verbetering van de Power Quality, duurzaamheid en het bedrijfsresultaat.

Voordelen van de installatie van een spanningsregelaar

Verminderde uitval en storingen in apparatuur en componenten
Waarborging van de levensduur van elektrische apparatuur
Reductie van het energieverbruik (afhankelijk van de aangesloten apparatuur)
Positieve invloed op de CO2-uitstoot

Toepassing bij (te) hoge spanningsniveaus

Binnen elektrische installaties kunnen (te) hoge spanningsniveaus voorkomen. Dit kunnen korte momenten zijn (spanningspieken), maar in veel gevallen blijft de spanning steeds vaker gedurende langere tijd op een te hoog niveau. Deze twee aspecten kunnen leiden tot versnelde slijtage van apparatuur en componenten, alsmede voor storingen en uitval van apparatuur. Hoe hoger het spanningsniveau, hoe groter de gevolgen. Zeker bij spanningsniveaus van boven de 250 Volt kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Spanningsregelaars bieden in deze gevallen een eenvoudige oplossing.

Spanningsegelaars Spanningsniveaus

Werking van een spanningsregelaar

De netcode in Nederland schrijft een spanning voor van 230 Volt +10%/-15%. Dit wil zeggen dat de door netbeheerders aangeleverde spanning mag fluctueren tussen 195 en 253 Volt. Daarnaast moet ook alle apparatuur ontworpen voor de Europese markt goed kunnen functioneren binnen deze zelfde niveaus.
Hogere spanningen veroorzaken echter inefficiënt gebruik van elektrische apparatuur, toenemende verliezen en verspilling van energie. Door installatie van een spanningsregelaar – veelal direct achter de hoofdschakelaar – kan de spanning met maximaal 20 Volt worden verlaagd. Vervolgens stabiliseert de spanningsregelaar de spanning op het niveau waarop elektrische apparatuur het meest efficiënt zal werken; tussen 215 en 225 Volt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wij helpen u graag bij het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van elektrische energie binnen uw installatie. Door middel van metingen, analyse en een passende rapportage bieden wij u inzicht in de Power Quality status van uw installatie.

Gewenst spanningniveau instelbaar

In de spanningsregelaar die HyTEPS levert kan een voorkeur voor het gewenste spanningsniveau worden ingesteld. Veelal zal het gewenste niveau in de spanningsregelaar worden ingesteld op 215 Volt. Dit is echter mede afhankelijk van de aard en gevoeligheid van aangesloten apparatuur in de installatie.

HyTEPS levert enkel producten voor bedrijven en doet niet rechtstreeks zaken met particulieren. Huisinstallaties zijn dus niet van toepassing op onze spanningsregelaars.

Gereguleerde spanningsverlaging in stappen

De HyTEPS spanningsregelaar meet continu de aangeleverde netspanning en verlaagt deze in stappen van 2,5 Volt naar het ingestelde gewenste spanningsniveau. Dit levert een spanning met minder grote fluctuaties wat een positief resultaat oplevert voor de aangesloten apparatuur.

Geen kans op een te lage spanning of spanningsverlies

Er is met onze spanningsregelaar geen kans op een te lage spanning of onderspanning. De spanningsregelaar zal nooit een spanning ‘creëren’ welke lager is dan het ingestelde gewenste spanningsniveau. Als de aangeleverde netspanning op een bepaald moment lager is dan het ingestelde gewenste spanningsniveau zal de regelaar verder geen verlagingen creëren en loopt de spanning gewoon zonder problemen door de spanningsregelaar. Mocht de spanningsregelaar door een of andere onvoorziene oorzaak in storing vallen, dan zal dit geen verdere consequenties hebben. Ook in dit geval loopt de aangeleverde spanning gewoon door de spanningsregelaar heen naar de installatie.

Spanningsniveau spanningsvariaties te hoge spanning

Wanneer ‘ontstaan’ hogere spanningsniveaus

Er zijn diverse situaties denkbaar waarbij hogere spanningsniveaus kunnen optreden en installatie van een spanningsregelaar van meerwaarde kan zijn.

  • Aan het begin van de kabel vanaf de netbeheerder zal de spanning hoger zijn dan de spanning aan het einde van deze kabel. Dit betekent dat de netspanning in gebouwen hoger of lager kan zijn dan de in de netcode vastgestelde 230 Volt (+10%/-15%), afhankelijk van de afstand ten opzichte van de voeding. Daarnaast kan decentrale opwekking, zoals bij bijvoorbeeld zonnepanelen, ervoor zorgen dat de spanning verder toeneemt. Zonnepanelen zijn een spanningsbron en zoals eerder genoemd is de spanning dicht bij de bron het hoogst.
  • Een veelvoud aan gelijktijdige schakelingen op het net kan een kortstondig hoger spanningsniveau veroorzaken. Dit komt vooral veel voor in industriële of productie installaties waarbij aan het begin van de werkdag vele apparaten en machines nagenoeg gelijktijdig worden aangezet.
  • Het (in grote getallen) installeren van zonnepanelen werkt ook spanningsverhogend. Dit is natuurlijk een fenomeen van deze tijd, wat ook de komende jaren nog van grote invloed zal zijn. De door zonnepanelen opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dat kan alleen als de spanning van de omvormer die aan de zonnepanelen is gekoppeld, hoger is dan de spanning van het net. Wanneer dit terugleveren via omvormers veelvuldig gebeurt binnen één net, kan de spanning hierdoor zó hoog worden, dat dit problemen oplevert voor de op het net aangesloten elektrische apparatuur. Het installeren van een hele batterij zonnepanelen kan ook voor naastgelegen installatie, bij de buurman of het ‘buurbedrijf’ nadelig van invloed zijn op het spanningsniveau.

Spanningsniveaus meten

Het is zaak om eerst inzicht te hebben in het spanningsniveau. Dit kan met eenvoudige energiemeters die gedurende langere tijd het spanningsniveau registreren. Er zal bij veel installaties een duidelijk verschil zijn tussen de uren gedurende de dag en de nachtelijke uren. Ook de niveaus in het weekend wijken vaak af van doordeweeks. Om een goed beeld te hebben zou een duurmeting van minimaal een week een eerste goede indicatie moeten geven. Maar dit is natuurlijk per installatie verschillend. Aangezien de kosten van een professionele energiemeter te overzien zijn zou de installatie van een energiemeter voor continue registratie een goede optie zijn om ook in de toekomst inzicht te blijven houden.

Diensten Verhuurservice

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven