De expert aan het woord.

Een blog over ons werk en en onze ervaringen in binnen- en buitenland.

Persoonlijke ervaringen van onze Power Quality specialisten

Niet alleen ons team groeit, maar ook ons werkgebied en de vraagstukken en problemen rondom Power Quality. Dit houdt het werk voor onze Power Quality specialisten uitdagend. Elke klant, elke sector, elke installatie en elke situatie is anders. De inbedrijfstelling van een filter op een jacht is een totaal andere belevenis als het verrichten van een Power Quality meting in een data centrum. Specialistische kennis is bij beide werkzaamheden een absolute noodzaak, maar de achtergrond, handelingen en omgeving zijn totaal verschillend. Onze Power Quality specialisten delen in dit blog hun ervaringen.

Simulaties tijdens ontwerpfase windturbinepark

Binnenkort: simulaties tijdens ontwerp windturbinepark

Door Srivats Venkateswaran | Mei 2021

“Door hoge expertise op het gebied van simulatie services hebben wij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de ontwerpfase van een nieuw te bouwen windturbinepark.”

[Lees meer...]

 


Vlamboogstudies bij een van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven

Door Srivats Venkateswaran | Juni 2022

“Het Amerikaanse moederbedrijf van een in Nederland actieve farma-gigant moet voldoen aan zo'n 40 verplichte veiligheidsnormen (SN's) en norm SN23 over 'elektrische veiligheid' vereist vlamboogstudies.”

[Lees meer...]

 


Energieopslag noodzakelijk om de energietransitie in de volgende fase te brengen

Door Miranda de Ruiter - van Hoof | Juni 2022

“De afgelopen maanden zijn we tot de conclusie gekomen dat energieopslag gezien de toenemende netcongestie van steeds groter belang is en dat het uitstekend past in het oplossingenpakket van HyTEPS.”

[Lees meer...]

 


Vlamboogstudies voor een van 's werelds grootste brouwers

Door Harish Ravi | April 2022

“De installatieverantwoordelijke begon zich zorgen te maken over kortsluitingen, die kunnen leiden tot vlambogen, en over de responstijden van beveiligingsapparatuur.”

[Lees meer...]

 


Energieopslag en Power Quality: essentieel voor de Energietransitie

Door Miranda de Ruiter - Van Hoof | Februari 2021

De energietransitie kan niet worden gerealiseerd als de beschikbaarheid, opslag en kwaliteit van elektriciteit tekortschieten. Veranderingen aan de opwek- en afnamekant van elektriciteit beïnvloeden namelijk ook de kwaliteit van elektriciteit. Bewustzijn en kennis hieromtrent ontbreken nog wel eens, waardoor problemen kunnen ontstaan.

[Lees meer...]

 


Vlamboog veiligheid datacenter

De stroomnetten raken vol – niet uitbreiden, maar ‘inbreiden’ is de oplossing

Door Jorlan Peeters | Februari 2022

“Het stroomnet loopt op steeds meer plekken vol. Er is op diverse locaties in ons land weinig tot geen capaciteit meer in het net om nieuwe projecten aan te sluiten. Netbeheerders kunnen al langere tijd niet meer op alle verzoeken om nieuwe aansluitingen in gaan.”

[Lees meer...]

 


Betere Power Quality: de kortste weg naar minder CO2

Door Jorlan Peeters | Februari 2022

“In 2050 moet de gehele Europese Unie klimaatneutraal zijn, volgens de Europese Klimaatwet, die eind juni 2021 door de Europese Raad is aangenomen. Om dit te realiseren zullen broeikasgasemissies in Europese Unie in 2030 fors lager moeten zijn dan in 1990 – maar liefst 55%, oftewel 14,3 Mton lager.”

[Lees meer...]

 


Offshore-windenergie maakt de energietransitie mogelijk – mits er aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Door Jorlan Peeters | Februari 2022

“Om de energietransitie mogelijk te maken moet duurzame energie tegen een acceptabele prijs in grote hoeveelheden beschikbaar zijn. Offshore-windenergie kan hierin een belangrijke rol spelen – maar dan moeten er eerst een aantal hindernissen worden genomen.”

[Lees meer...]

 


Monitoring en data: essentieel voor schone, veilige stroom in een complexere wereld

Door Jorlan Peeters | Januari 2022

“Niemand zou zich zorgen moeten maken over schone, betrouwbare, veilige spanning en stroom. Productie van vrijwel alle bedrijven, de energietransitie, en het nieuwe werken hangen nauwer dan ooit samen met het goed functioneren van elektrische installaties.”

[Lees meer...]

 


 

Tekort elektrotechnisch personeel brengt de energietransitie in gevaar.

Door Jorlan Peeters | December 2021

“Elektrificatie zal een essentiële, zelfs onmisbare rol gaan spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en het overgaan op duurzame energie. ”

[Lees meer...]

 


Minimaliseren van potentiële schade en brandgevaar op jachten

Door Arnau Sans | Oktober 2021

“Jachten brengen een aantal zeer specifieke, complexe Power Quality uitdagingen met zich mee. Het toepassen van onze ervaring op dit gebied en het bedenken van nieuwe oplossingen is altijd een leuke uitdaging.”

[Lees meer...]

 


AC + DC vlamboogonderzoek op een jacht

Door Arnau Sans | Oktober 2021

“Een grote elektrotechnische ontwikkelaar, werkzaam in de jachtenbranche, vroeg ons om vlamboogstudies uit te voeren op hun meest recente schip.”

[Lees meer...]

 


Verbeterde stroomkwaliteit en betrouwbaarheid in het grootste ziekenhuis in de regio

Door Joost Giesbers | September 2021

"We hebben twee nieuwe koelcompressoren in een ziekenhuis geïnstalleerd om de kwaliteit van de elektriciteit te verbeteren."

[Lees meer...]

 


Zorgen voor constante (operationele) beveiliging voor een datacenter beheerd door Zentrys

Door Arnou Sans | Juli 2021

"Vorig jaar heeft HyTEPS op een door Zentrys beheerde locatie in Groningen onderzoek gedaan naar vlamboogvorming en selectiviteit om te bepalen of er voldoende selectiviteit was met betrekking tot vlambogen."

[Lees meer...]

 


De risico's van vlambogen beperken

Door Jorlan Peeters | Maart 2021

“Ik vind dat je als werkgever de verplichting hebt om elk risico te analyseren en een oplossing te bedenken. Er gebeuren namelijk nog steeds dodelijke ongelukken door vlambogen. ”

[Lees meer...]

 


zonnepanelenpark optimalisatie productie door Power Quality verbetering

Optimalisatie grootste zonnepark in de regio

Door Seymour Pijpers | Maart 2021

“Een bijdrage leveren aan optimaal produceren van het grootste zonnepark; een uitdagend project en unieke ervaring. ”

[Lees meer...]

 


Power Quality nu en 10 jaar geleden

Door Wendy Aikema | September 2020

“Power Quality wordt niet meer gezien als 'een ver van mijn bed show'. Dat is een wezenlijke verandering tegenover 10 jaar geleden. ”

[Lees meer...]

 


Spreken voor 150 elektrotechnische vakgenoten

Door Christan van Dorst | Dec 2019

“Voor het eerst spreken voor een groep van zo’n 150 elektrotechnische vakgenoten. Dat was een moment dat mij nog lang bij zal blijven.”

[Lees meer...]

 


Power Quality scan op jacht in Cannes tijdens vuurwerkfestival BLOG

Op een jacht in Cannes tijdens het vuurwerkfestival

Door Arnau Sans | Nov 2019

“Afgelopen zomer was ik tijdens het vuurwerkfestival in Cannes. Ik moest hier op een groot luxe jacht een Power Quality scan verrichten.”

[Lees meer...]