Risico’s reduceren en onnodige kosten voorkomen

De werking van een Passief Harmonisch Filter is nagenoeg gelijk aan de werking van een Actief Harmonisch Filter. Beide types Harmonische Filters worden toegepast om harmonische vervuiling en de hieraan gelinkte risico’s te reduceren. Het grote verschil is dat een Passief Filter in serie staat met de belasting en wordt gedimensioneerd op de vervuiling die aanwezig is in het net, direct vóór de belasting waarop het Passief Filter wordt aangesloten. Een Actief Filter staat in parallel geschakeld en wordt veelal gedimensioneerd op de totale harmonische vervuiling in het net of geïmplementeerd bij belastingen met een fluctuerend harmonisch spectrum.

Passief Harmonisch Filter zorgt voor schone stroom en minder risico's

Voordelen installatie Passief Harmonisch Filter:

  • Storingen en uitval van apparatuur voorkomen;
  • de betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen;
  • service- en onderhoudskosten reduceren;
  • onnodige energieverliezen voorkomen/reduceren;
  • de veiligheid vergroten door reductie brandrisico.

Voordelen

Statische werking

Een Passief Harmonisch Filter heeft een statische werking. Als het spectrum van harmonischen verandert zullen de parameters van het Passief Filter opnieuw moeten worden ingesteld om de goede werking te kunnen garanderen. Een Passief Filter worden in praktijk veelal alleen toegepast bij belastingen welke constant hetzelfde harmonische spectrum hebben.

HyTEPS voorziet u de best passende oplossing

Wij hebben de kennis en ervaring om de juiste oplossing te adviseren, implementeren en onderhouden. Door middel van metingen en analyses krijgen wij inzicht in de installatie, belasting(en) en de harmonische vervuiling. Aan de hand van deze informatie adviseren wij u de best passende oplossing; een Actief of een Passief Harmonisch Filter. Alle Harmonische Filters die wij leveren zijn van gerenommeerde fabrikanten met een gedegen R&D en engineering afdeling. Zo blijven de hoogwaardige filters continu afgestemd op de veranderingen in de samenleving en voorzien van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Ask an Power Quality Expert