Passief harmonisch filter

Risico’s reduceren en onnodige kosten voorkomen

De doelstelling van een Passief Harmonisch Filter is nagenoeg gelijk aan de doelstelling van een Actief Harmonisch Filter. Beide typen Harmonische Filters worden toegepast om harmonische vervuiling en de hieraan gelinkte risico’s te reduceren. Een Passief Harmonisch Filter heeft niet de extra functionaliteit om Cos Phi verbetering of load balancing te doen, zoals een Actief Harmonisch Filter dat wel kan. Tijdens de ontwerpfase moet er rekening gehouden worden met systeem resonantie en het effect hiervan op de netimpedantie. In tegenstelling tot het Passief Filter, dat dus zowel parallel als in serie geplaatst kan worden, wordt het Actief Filter vrijwel altijd parallel geplaatst. Een Actief Harmonisch Filter wordt dan ook veelal gedimensioneerd op de totale harmonische vervuiling in het net of geïmplementeerd bij belastingen met een fluctuerend harmonisch spectrum.

Voordelen installatie Passief Harmonisch Filter

Storingen en uitval van apparatuur voorkomen
De betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen
Service- en onderhoudskosten reduceren
Onnodige energieverliezen voorkomen/reduceren
De veiligheid vergroten door reductie brandrisico

Statische werking

Een Passief Harmonisch Filter heeft een statische werking. Als het spectrum van harmonischen verandert zullen de parameters van het Passief Filter opnieuw moeten worden ingesteld om de goede werking te kunnen garanderen. Een Passief Filter wordt in praktijk veelal alleen toegepast bij belastingen welke constant hetzelfde spectrum aan harmonische vervuiling produceren.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven