Service en onderhoud

Waarborgen van de continuïteit en levensduur

Door periodieke inspecties en preventief & correctief onderhoud

Onze fabrikanten schrijven periodieke inspecties, service en onderhoud voor om de optimale werking van hun producten te garanderen. Tevens zorgt het op de juiste manier onderhouden van de apparatuur voor het waarborgen van de te verwachten levensduur. Service en onderhoud leveren een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en betrouwbaarheid van het geïnstalleerde product en daarmee ook aan de continuïteit en betrouwbaarheid van uw primaire bedrijfsprocessen.

Wij nemen deze zorg graag uit uw handen.

HyTEPS Engineer Service en Onderhoud
HyTEPS Engineer Service en Onderhoud
HyTEPS Engineer Service en Onderhoud

HyTEPS ontzorgt u op gebied van service en onderhoud

Wij hebben de product specifieke kennis die nodig is om de door ons geleverde producten op de juiste wijze te inspecteren en onderhouden. Naast trainingen bij onze fabrikanten en interne trainingen hebben onze engineers gedegen kennis opgedaan in de praktijk. Tevens staan wij continu in contact met onze fabrikant en zijn daardoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, problematieken en vraagstukken. Daarnaast hebben wij ervaring met de toepassing van onze producten in een breed spectrum aan installaties en sectoren.

Toepassing van eenzelfde product in een andere installatie, op een eigen unieke locatie, kan totaal andere uitdagingen met zich meebrengen. Bij een Actief Harmonisch Filter dat geïnstalleerd is op een jacht zijn andere zaken aan de orde dan wanneer eenzelfde filter is geïnstalleerd in een datacentrum of een papierfabriek. Er spelen andere omgevingsfactoren, de installaties zijn totaal anders opgebouwd en samengesteld met compleet andere belastingen. Dit zijn allemaal zaken die van belang zijn bij inspecties, service en onderhoud. Wij hebben de kennis en kunde om u volledig te ontzorgen.

Preventieve Inspectie & Onderhoud

Visuele inspectie van het product en -componenten
Reiniging van product en -componenten (zoals ventilatoren)
Vervangen van wearparts (slijtageonderdelen) volgens fabrieksprotocol
Doormeten van de resterende productcapaciteit
Uitlezen van de storingshistorie
Optimaliseren en fine-tunen van de instellingen
In kaart brengen van de te verwachten resterende levensduur
Inzichten delen met de installatieverantwoordelijke en uitleg geven
Opstellen van een inspectierapport

Correctief Onderhoud

Het kan voor komen dat er op enig moment de noodzaak ontstaat tot correctief onderhoud van de door ons geleverde producten. De oorzaken die hiertoe kunnen leiden zijn erg divers. In de meeste gevallen is correctief onderhoud nodig door het niet, niet tijdig of incorrect uitvoeren van de noodzakelijke preventieve inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Enkele andere mogelijke oorzaken zijn: (langdurige) overbelasting, blikseminslag, spanningspieken of -dips, het doorvoeren van onjuiste en ongewenste instellingen in het product of grote wijzigingen in de elektrische installatie. Diverse oorzaken kunnen diverse consequenties tot gevolg hebben. Denk hierbij aan een incorrecte werking, storingen, uitval of in de meest extreme gevallen zelfs het volledig verloren gaan van het product. Ook voor correctief onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.

Serviceovereenkomsten

Bij steeds meer relaties voeren wij het preventieve service en onderhoud uit aan de hand van een serviceovereenkomst. Afhankelijk van het geleverde product, uw installatie en uw wensen kunnen wij u een van onze standaard serviceovereenkomsten aanbieden, maar ook een serviceovereenkomst op maat behoort tot de mogelijkheden. In al onze serviceovereenkomsten staat kort en bondig omschreven wat u van ons mag verwachten, welke werkzaamheden wij voor u verrichten en met welke frequentie. Voor ons monitoring pakket kan de serviceovereenkomst nog worden uitgebreid met periodieke analyse en rapportage. Na afsluiten van de overeenkomst heeft u geen omkijken meer naar de noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot service en onderhoud. Daar zorgen wij voor.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven