Resonantie berekeningen

Resonantie berekeningen voorkomen catastrofes.

Er is een combinatie van inductieve en capacitieve last in elke installatie. Inductoren en condensatoren hebben verschillende reactanties afhankelijk van de frequentie.  Een kleine harmonische stroom van een bepaalde frequentie kan resulteren in een grote verandering in de harmonische spanning. Deze harmonische spanning kan zorgen voor foutmeldingen en defecten aan apparatuur. Dit leidt tot uitval van productie en kosten die daar uit voortvloeien.

Elektromotoren resonantie

Voordelen van resonantie berekeningen

Kosteneffectieve methode voor het voorkomen van resonantie
Voorkom problemen zoals onverklaarbare uitval
Voorkom schade aan uw distributiesysteem

Simuleren: voorspellen van resonantieproblemen

Resonantieproblemen kunnen voorkomen worden in nieuwe installaties door resonantie en THD simulaties uit te voeren tijdens het ontwerp. Dit betekent dat de problemen tijdens het ontwerpproces voorspelt worden en opgelost kunnen worden voordat het probleem zich daadwerkelijk voordoet.

In installaties waar resonantie al plaatsvindt kan een simulatie de uitkomst bieden. Deze simulatie achterhaalt onder welke bedrijfsomstandigheden de resonantie optreedt en op welke frequentie. Op basis hiervan kan een oplossing worden gemodelleerd om de resonantiefrequentie te verschuiven. Door de resonantiefrequentie omhoog te verplaatsen, waar minder harmonische stromen zijn, zal het effect van de resonantie afnemen.

Wat is resonantie?

Resonantie is een fenomeen waarbij de spanning onstabiel wordt en ongecontroleerd stijgt. Deze spanningspiek zorgt voor schade aan apparatuur, vroegtijdig falen en uitval van productie. Vooral condensatoren zijn gevoelig voor hoog frequente spanningen.

Condensatoren en inductoren slaan kortstondig energie op. Dit opslaan van energie is de hoofdoorzaak van blindvermogen. Resonantie vindt plaats wanneer de condensatoren en inductoren op het “verkeerde moment” energie opnemen en afgeven.

Oorzaken van resonantie

Resonantie vindt plaats wanneer een bepaald aantal inductieve lasten, zoals motoren, en een bepaald aantal capacitieve lasten, zoals IT apparatuur, tegelijkertijd aan het net zijn aangesloten. Bovendien zijn ook de dynamische karakteristieken van het netwerk van belang, zoals de belasting en generatoren. Ook het publieke net heeft invloed. Ontwerpen, met resonantie in gedachten, gaat ook over de impedantie van de kabels en de plaatsing van de lasten.

Passieve componenten: inductoren en condensatoren

Inductoren en condensatoren slaan energie op in het elektrische veld (condensator) of het magnetisch veld (inductoren). De impedantie van deze componenten is grotendeels imaginair en is gerelateerd aan blindvermogen. Dit betekent dat deze componenten geen werkelijk vermogen hebben. Bovendien is de impedantie afhankelijk van de frequentie zoals hieronder te zien is.

Inductieve reactantie

Capacitieve reactantie

eq reactance L
Xc: Inductieve reactantie [Ω]
ω: Hoeksnelheid [rad/s]
C: Inductantie [H]
F: Frequentie [Hz]
eq reactance C
Xc: Capacitieve reactantie [Ω]
ω: Hoeksnelheid [rad/s]
C: Inductantie [H]
F: Frequentie [Hz]
reactance inductor NL 1
reactance capacitor NL

In het elektriciteitsnetwerk zijn inductieve en capacitieve lasten parallel aangesloten. Bijvoorbeeld een motor (L) en een condensatorbank (C) om het blindvermogen te leveren. Wanneer een verkeerde combinatie wordt gemaakt kan een kleine harmonische stroom leiden tot grote harmonische spanningen die alle componenten in de gehele installatie schaden.

parallel circuit

Onderneem actie voor het te laat is!

Zodra resonantie wordt waargenomen bent u te laat. De schade ontstaat snel en is vaak groot. Het uitvallen van apparaten is catastrofaal voor de bedrijfsvoering van uw bedrijf, de leveringszekerheid van uw product en uw reputatie staan op het spel als er niet geproduceerd kan worden. Tevens zijn er directe kosten, zoals het vervangen van apparaten en het naar huis sturen van personeel als er geen productie mogelijk is. Dit kan voorkomen worden door vooraf resonantie berekeningen uit te laten voeren.

Enkele cases

Wij verzorgen al jarenlang simulaties op het gebied van Power Quality. Onze engineers brengen het probleem in kaart en HyTEPS levert de best passende oplossing. Onze relaties bevinden zich in een breed scala aan sectoren waaronder industrie, ziekenhuizen en offshore. Enkele van onze cases hebben wij voor u uitgewerkt. Klik op de case en lees meer over de uitdaging, onze oplossing en de resultaten.
Op onze cases pagina vindt u nog meer cases.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven