Sustainable Development Goals

Onze Sustainable Development Goals (SDG’s)

SDG Quality Education

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

HyTEPS gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, ras, religie of afkomst, en onderschrijft de toegevoegde waarde van het werken met werknemers uit verschillende culturen. Het delen van kennis en ervaringen draagt bij aan ontwikkeling van individuen, instanties en de samenleving in zijn geheel.

We zien dat er in het huidige hoger technisch onderwijs een gebrek is aan praktijkcases. De toekomstige E-professional heeft deze praktische kennis en inzichten nodig om succesvol te starten in de steeds complexer wordende praktijk.

HyTEPS ondersteunt toegang tot kwaliteitsonderwijs voor studenten en bevordert levenslang leren voor elektrotechnische professionals, met name installatieverantwoordelijken. We ondersteunen op dit gebied SDG 4.4. “Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.”

HyTEPS biedt een eigen modulair vervolgonderwijs programma voor vakvolwassen professionals en voor schoolverlaters. Door vakonderwijs te verrijken vanuit onze expertise vergroten we de vakkennis van studenten en zorgen we voor aansluiting van theorie en praktijk. Ons Power Competence Center is gericht op levenslang leren, openstaan voor nieuwe visies, het vergroten van het bewustzijn van technische oplossingen door kennis te delen, het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied, en het beheersen van nieuwe technieken.

We werken nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven, en de Avans en Fontys-hogescholen. We hebben al diverse academici opgeleid en zijn een erkend stagebedrijf. Kennis delen staat bij HyTEPS voorop – dit doen we onder meer door middel van samenwerkingen met de academische wereld, en het (online en offline) aanbieden van lesprogramma’s en cursussen. Daarnaast organiseren wij regelmatig gastcolleges, seminars en lunchlezingen rond actuele thema’s, voor klanten, partners, en andere geïnteresseerden.

HyTEPS supports SDG 7 Affordable and sustainable energy

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Niemand zou zich zorgen moeten maken over de beschikbaarheid en veiligheid van elektriciteit. HyTEPS verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van elektrische installaties door ondersteuning en optimalisering van het hele proces, van ontwerp tot gebruik.

Het kernproduct van HyTEPS is optimaliseren en permanent betrouwbaar houden van elektrische installaties. Dit levert een aanwijsbare bijdrage bij het borgen van een veilige en  altijd beschikbare energievoorziening. We ondersteunen met name SDG 7.1 “Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.”

Door de energietransitie worden de kwaliteit en betrouwbaarheid van elektriciteit belangrijker dan ooit. HyTEPS faciliteert de energietransitie en bevordert aantoonbaar het efficiënt gebruik van energie. We ondersteunen schonere energieproductie, mede door het vergroten van de opbrengst van bestaande installaties en het verlagen van CO2-uitstoot.

Door het doorlopend uitvoeren van grote hoeveelheden analyses en troubleshooting weet HyTEPS waar problemen ontstaan en hoe deze opgelost kunnen worden. Hierdoor wordt modernisering en optimalisatie van installaties aangespoord. Problemen en uitval veroorzaakt door uitbreiding van het E-grid worden ook aangepakt. De oplossingen van HyTEPS zorgen voor een betrouwbare elektrische energietoevoer en daarmee ook meer welvaart, geluk en gezondheid voor elke afnemer van elektriciteit – van bedrijf tot burger.

SDG Industry Innovation and Infrastructure

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

HyTEPS zorgt voor betrouwbare en veilige elektrische energie en daarmee voor robuuste, schonere industriële productie. Hiermee ondersteunen we met name SDG 9.4. “Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën (…) duurzaam maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.”

Deze doelstellingen liggen in lijn met het kernproduct van HyTEPS, waarmee duurzame, efficiënte, betrouwbare industriële infrastructuur kan worden geborgd. HyTEPS zorgt voor de optimalisering en bewaking van de kwaliteit van elektriciteit met kennis, innovatie en hoogwaardige oplossingen. Wij helpen de betrouwbaarheid en het rendement van elektrische installaties vergroten, ondersteunen de installatieverantwoordelijke, en maken  de energietransitie makkelijker. Ons Power Competence Centre en onze activiteiten op het vlak van innovatie zorgen ervoor dat we altijd vooruit denken.

Onze producten en diensten helpen het volledige net efficiënter benutten. Inzicht in stromen binnen het net gekoppeld aan de kennis en kunde helpen om stromen te optimaliseren. HyTEPS helpt daarnaast om het grid te stabiliseren door meer bronnen bij elkaar te brengen.

Parallax Banner Electriciteitsmast

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven