EXPERT IN DE KWALITEIT VAN ELEKTRICITEIT

Monitoring

Monitoring

Power Quality Diensten

Power Quality Diensten

Power Quality Producten

Power Quality Producten

Wij leveren producten en diensten ter optimalisering van de spannings- en stroomkwaliteit (Power Quality). Hierdoor worden problemen binnen elektrische installaties voorkomen, risico’s gereduceerd, de efficiëntie verbeterd en de veiligheid gewaarborgd.

HyTEPS STAAT VOOR EEN VERBETERDE CONTINUÏTEIT, EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID

De meest voorkomende

SECTOREN WAARIN WIJ WERKZAAM ZIJN

Ziekenhuizen

ZIEKENHUIZEN

Voeding & Drank

VOEDING / DRANK

Offshore

OFFSHORE

Jachten

JACHTEN

Datacentra

DATACENTRA

Industrie

INDUSTRIE

Power Quality problemen zijn in opmars

Steeds vaker treden er verstoringen op in de spanning en stroom, als gevolg van het toegenomen gebruik van omvormers en andere innovatieve elektronica (zoals LED verlichting en frequentieregelaars). Hierdoor verslechtert de kwaliteit van elektriciteit; de Power Quality. Een niet-optimale Power Quality kan grote nadelige gevolgen hebben voor de aangesloten apparatuur, de veiligheid van de elektrische installatie en voor uw gehele bedrijfsproces. Door de energietransitie en de toenemende wetten en regels m.b.t. verduurzaming zal de Power Quality steeds verder onder druk komen te staan.

HyTEPS biedt een ruim pakket aan diensten en producten ter verbetering van de Power Quality.
Het optimaliseren van uw Power Quality leidt tot:

  • Verbeteren van de efficiëntie en capaciteit
  • Verlengen van de levensduur van apparatuur
  • Reduceren van CO2-emissie
  • Reduceren van storingen en problemen
  • Verlagen van productie-uitval
  • Verhogen van de brandveiligheid

Onze service gaat verder dan alleen het leveren van een product

Metingen & Analyses

Voor elk Power Quality probleem leveren wij een passende productoplossing. Maar alleen de levering van een product is vaak ontoereikend. Allereerst is het van belang dat wij diepgaand inzicht krijgen in de elektrische installatie. Hierdoor kunnen mogelijke verstoringen en sluimerende problemen gedetecteerd worden. Vervolgens zorgen wij voor een juiste interpretatie en correcte analyse van de data. Daarna kunnen wij met zekerheid vaststellen welk product (of combinatie van producten) de best passende Power Quality oplossing is.

Service & Onderhoud

Ook na de levering van het product blijven wij een vinger aan de pols houden. Wanneer het product geïnstalleerd is, verzorgt een engineer van HyTEPS de inbedrijfstelling. Dit geeft zekerheid omtrent de goede werking van het product. Ook in de jaren na installatie willen wij de goede werking van het product garanderen. Sommige producten zijn onderhoudsvrij of onderhoudsarm. Echter, het merendeel van de geavanceerde Power Quality producten vereist regelmatige inspecties, service en onderhoud. Ook hierin ontzorgen wij u volledig.

Advies, Simulaties & Calculaties

HyTEPS is al meer dan 10 jaar specialist op het gebied van Power Quality. Wij hebben een brede ervaring in een zeer grote diversiteit aan sectoren. Daarnaast werken wij nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven en sinds enige tijd ook met de Technische Universiteit Delft. Hierdoor hebben wij een onnavolgbare specialistische kennis opgebouwd, welke met elk nieuw project wordt getoetst en groeit. Deze kennis willen wij graag met u delen. Wij kunnen u adviseren bij specifieke projecten. Tevens bieden wij u ondersteuning door het verrichten van simulaties of (THDu/THDi) calculaties. HyTEPS ondersteunt u bij alle mogelijke Power Quality vraagstukken.

Power Quality Metingen Power Quality Analyses Power Quality Simulaties THD Calculaties Power Quality Onderzoeken Power Quality Advies & Oplossingen Inbedrijstellingen Service en Onderhoud Storingen en Reparaties Power Quality Trainingen en Lezingen