Partners

Twee weten en kunnen meer dan één

Wij geloven in samenwerking. Met vaste partners heb je je relaties meer te bieden dan alleen je eigen kennis en expertise. We werken samen met verschillende organisaties waar we raakvlakken mee hebben. Op deze manier maken we elkaar sterker. Hieronder enkele van onze gewaardeerde partners.

TU eindhoven logo
Avans Hogeschool logo

Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven is onze partner in training & techniek. Wij onderhouden nauw contact met de afdeling ‘Electrical Engineering’ van de Technische Universiteit Eindhoven. Niet alleen werken wij samen met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben, parttime professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, maar ook met andere medewerkers op deze afdeling. Tijdens onze trainingen, die worden gehouden op de Technische Universiteit Eindhoven, maken wij waar mogelijk gebruik van het Power Quality Lab om de theorie tijdens praktische demonstraties zichtbaar te maken. Daarnaast bieden wij stagemogelijkheden aan studenten van de universiteit. Op deze manier investeren wij in het delen van kennis om een zo hoog mogelijk kennisniveau binnen ons bedrijf, voor onze stagiaires en in de technische sector te bewerkstelligen.

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Avans heeft een levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Sinds najaar 2015 zijn wij regelmatig gastdocent op Avans Hogeschool in Breda. In één dagdeel geven wij training aan studenten Elektrotechniek over Power Quality. We maken hierbij gebruik van onze kennis en ervaringen uit de praktijk. Samen creëren wij kennis en dragen we bij aan een duurzame samenleving.

Brainport Eindhoven
Techniek Nederland logo

Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant, met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere designsector en een uniek samenwerkingsmodel. Het Brainport-ecosysteem heeft een wereldwijd erkende kennispositie op het gebied van sleuteltechnologieën. Deze technologieën ontwikkelen zich snel. Het innovatie-ecosysteem van Brainport is een kraamkamer van nieuwe technologieën en bedrijvigheid.

Techniek Nederland (Voorheen UNETO-VNI)

Vrij kort nadat HyTEPS is opgericht zijn we lid geworden van UNETO-VNI. Dit is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. UNETO-VNI ‘staat’ voor deze sectoren. UNETO-VNI is continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Wij hebben samen met UNETO-VNI het seminar ‘Installatieontwerp; ken de risico’s!’ georganiseerd. Dit zeer succesvolle event vond plaats op 11 mei 2017. Ook in de toekomst zullen wij waar mogelijk samenwerken om onze kennis te verspreiden.

NEN commissieleden logo
Rijiksdienst voor ondernemend Nederland logo

De Nederlandse Norm

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Managing Director Jorlan Peeters is uit hoofde van de UNETO-VNI lid van de normcommissie 364008 – NEC 8 ‘Systeemaspecten van de elektriciteitsvoorziening’. Hij vertegenwoordigt de groep stakeholders ‘uitvoerende/toepassende/dienstverlenende organisatie’. Power Quality, oftewel de kwaliteit van spanning en stroom, is een belangrijk aspect binnen deze norm. Het werkgebied van deze normcommissie is het begeleiden van de internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake spanningen, stromen en frequenties. Doordat we commissielid zijn kunnen wij alle ontwikkelingen binnen deze norm op de voet volgen en ook actief beïnvloeden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt ondernemend Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. De komende jaren wil de RVO in Nederland het aardgasgebruik en de uitstoot van CO2 verminderen. Dat noemen we energietransitie. Een installatie met een goede elektrische kwaliteit is het beste uitgangspunt om te anticiperen op deze energietransitie. HyTEPS deelt in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemen Nederland haar kennis met het oog op de kwaliteit en het efficiënt gebruik van elektrische energie en verschaft inzicht in de kwaliteit van elektriciteitsinstallaties.

Dutch Power logo
MVO Nederland partner logo

Dutch power

Dutch Power is het platform dat met succes ondernemende partijen in de energiesector verbindt. Deze partijen komen samen tot kennisdeling en technologische innovatie. HyTEPS is één van de bedrijven die invulling geeft aan de doelstelling en de daaraan gekoppelde activiteiten die gericht zijn op kennisuitwisseling en het uitbreiden van het netwerk binnen de energiesector. Samen zoeken naar oplossingen om kwaliteit, betrouwbaarheid en de continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsinfrastructuur te waarborgen, daar staat Dutch power voor.

MVO

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Als partner van MVO Nederland zijn wij onderdeel van een groeiend netwerk van ruim 2.000 bedrijven en andere organisaties. Wij werken allemaal aan een duurzamer bedrijfsleven. Of het nu gaat om energiebesparing, hergebruik van grondstoffen of de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, elke partner levert een bijdrage. MVO Nederland inspireert, verbindt en zorgt ervoor dat bedrijven net dat stapje verder (kunnen) zetten op het gebied van MVO.

Risico's in beeld logo
Installatieprofs logo

Risico’s in Beeld

Risico’s in Beeld is een initiatief van ABN AMRO Verzekeringen en is er om u te helpen de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen. Daarom vindt u op dit platform informatie over allerlei risico’s en bijbehorende preventiemaatregelen. U kunt hier vragen stellen aan experts. Verder kunt u gebruik maken van actuele, branchegerelateerde kennis. Daarmee is Risico’s in Beeld hét online risicomanagement-platform voor de zakelijke markt. HyTEPS is als kennispartner (expert) actief op dit platform. We dragen bij vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van elektrische energie. Risico’s in Beeld is een initiatief van ABN AMRO Verzekeringen, waar u naast de kennis van ABN AMRO Verzekeringen ook die van de aangesloten kennispartners vindt, waaronder HyTEPS.

InstallatieProfs.nl

InstallatieProfs.nl brengt elektrotechnische installatie professionals in contact met leveranciers. Het is een schakel tussen innovatie en praktijk. Wij delen op InstallatieProfs.nl, als leverancier, informatie omtrent onze producten, diensten en trainingen. Enkele malen per jaar delen wij informatie omtrent onze kennis en ervaringen in ons vakgebied Power Quality – de kwaliteit van spanning en stroom. Via dit platform kunt u ons ook vragen stellen, waarop één van onze experts vervolgens op korte termijn zal reageren.

Leonardo energy logo
CECC Engineering logo

Leonardo Energy

Leonardo ENERGY (LPQI), de internationale technologische gemeenschap voor ‘duurzame energie professionals’, is bedoeld om de overgang naar een meer duurzame energiehuishouding door middel van onderwijs en pleitbezorging te versnellen. Leonardo ENERGY biedt opleidingen en bevordert de uitwisseling van expertise over onder andere duurzame energietechnologie, beleid en economie om de energietransitie te maken. Binnen deze gemeenschap wisselen wij van gedachten met collega’s over de hele wereld.

Caribbean Engineering & Consultancy Company (CECC)

Op 14 oktober 2020 zijn wij een samenwerking aangegaan met Carel Brouwers en zijn bedrijf Caribbean Engineering & Consultancy Company (CECC). CECC is een professioneel, betrouwbaar en onafhankelijk technisch adviesbureau, gevestigd op St. Maarten en actief in het hele Caribische gebied.
CECC heeft meer dan 35 jaar aan kennis en ervaring op het gebied van elektrotechniek, met een sterke focus op kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Dit zijn factoren waar ook HyTEPS veel waarde aan hecht. Gezien de sectoren waarin CECC werkzaam is, de kwaliteitsnormen die worden gehanteerd en het hoge kennisniveau van de medewerkers verwachten wij dat onze samenwerking van meerwaarde zal zijn voor onze beide bedrijven en voor huidige en toekomstige relaties in het Caribische gebied.

Samenwerking CECC
Carel Brouwers CECC
Netzwerk power quality logo
Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel logo

Netzwerk Power Quality

Netzwerk Power Quality is een cooperation netwerk die een breed publiek bewust maakt van het onderwerp Power Quality. Zo dragen zij bij aan de decentrale verbetering van de elektrische energiekwaliteit. De netwerkpartners gaan eerlijk met elkaar om en nemen actief deel aan de processen.
De partners werken projectgericht in het samenwerkingsnetwerk om via hun eigen innovatieactiviteiten nieuw verkooppotentieel te openen voor zowel partners als gebruikers.
Door gerichte public relations maakt het netwerk de gewenste doelen en de behaalde resultaten toegankelijk voor een breed scala aan geïnteresseerden.

Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel

Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) is een vereniging van ondernemers in Gemert-Bakel. De vereniging heeft een groot aantal leden, zo’n 185 in totaal, die de onderlinge verbondenheid hoog in het vaandel hebben staan. Het BKG is namelijk een vereniging ván en vóór ondernemers. Steeds beter weten wat dichtbij wordt geproduceerd en daar gebruik van kunnen maken wil het BKG graag bevorderen. Als HyTEPS zijn wij niet alleen geïnteresseerd in wat er binnen ons vakgebied en bij onze relaties speelt, maar wij vinden het ook van belang om op de hoogte te blijven van wat er vlakbij ons speelt. Vandaar dat wij lid zijn van BKG en regelmatig deelnemen aan de door BKG georganiseerde evenementen.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven