Power Quality metingen

Een Power Quality meting is slechts de eerste stap

Juiste analyse van de meetdata en een correct en onderbouwd advies zijn minstens zo belangrijk.

Ons team van engineers beschikt over de kennis, ervaring en professionele apparatuur om de Power Quality en energie efficiëntie van uw installatie inzichtelijk te maken. Het verrichten van Power Quality metingen is de eerste stap. Hierna volgt specialistische analyse van de meetdata en formulering van het resultaat, de bevindingen en ons advies. Het tijdsbestek dat wij nodig hebben voor de Power Quality meting, analyse en rapportage is mede afhankelijk van de grootte van uw elektrische installatie en uw wens en/of het probleem waar u mee te maken heeft. In veel gevallen volstaat één dag voor het meten en één dag voor de analyse en rapportage. Dit geldt echter alleen voor gevallen waar problemen zijn met de Power Quality en HyTEPS de oorzaak moet opsporen. Om te controleren of de Power Quality voldoet aan de wettelijke norm(en) is er altijd (minimaal) een weekmeting benodigd.

Power Quality meting met hoogwaardige Power Quality meters
Door onze Power Quality metingen ontzorgen wij u bij het
detecteren, oplossen en voorkomen van risico’s die zijn verbonden aan een slechte Power Quality.

Een Power Quality meting is o.a. van toegevoegde waarde bij:

Onverklaarbare storingen en/of uitval van apparatuur
Flikkerende verlichting
Inschakelproblemen
Oververhitte motoren
Wegsmelten van de isolatie van kabels
(welke volgens NEN1010 juist zijn gedimensioneerd)
Blindvermogens’boete’ op de energierekening
Vroegtijdige veroudering van apparatuur (verkorte levensduur)
Inzicht verkrijgen in efficiënt gebruik van beschikbare installatiecapaciteit
Smelten kabelisolatie en doorbranden kabels zijn risico van slechte Power Quality

Power Quality meting vóór grote veranderingen in de installatie

Het is raadzaam een Power Quality meting te laten verrichten bij op handen zijnde veranderingen binnen uw elektrische installatie. Een dergelijke meting is bijvoorbeeld van belang alvorens uit te breiden naar een grotere transformator. Wellicht kunt u capaciteitswinst behalen uit het reduceren van harmonische vervuiling of blindvermogen door het verbeteren van de power factor. Of wanneer u oude apparatuur gaat vervangen voor nieuwe apparatuur volgens een ander werkingsprincipe dan wel binnen een bestaande oudere installatie nieuwerwetse technieken en apparatuur wilt gaan aansluiten. Denk hierbij aan: het vervangen van apparatuur met direct aangedreven motoren door frequentie geregelde motoren, het vervangen van conventionele verlichting (gloeilampen, spaarlampen, tl-verlichting) door ledverlichting of het vervangen van handmatig bediende machines door autonome computergestuurde machines (robotica).

Power Quality meting door HyTEPS

Tijdens een vooraf vastgestelde periode komt één van onze engineers Power Quality metingen verrichten. Gemiddeld voeren onze engineers per dag 4-6 metingen uit op diverse punten binnen de installatie. De metingen worden uitgevoerd met behulp van geavanceerde meetapparatuur (gekalibreerd en geijkt volgens een vast protocol). Deze apparatuur registreert meetwaardes volgens de EN50160 en IEC61000-4-30.

Tijdens de Power Quality meting kunnen o.a. de volgende waardes worden geregistreerd:

  • Frequentie (Hz)
  • Stroom (A)
  • Spanning => fase-fase en fase-nul (V)
  • Vermogen (P, Q, S, PF, Cos Phi)

Specialistische analyse & rapportage ná de Power Quality meting is cruciaal

Het is echter van het grootste belang dat de tijdens de Power Quality meting verkregen data juist worden geïnterpreteerd en dat er een betrouwbare analyse plaatsvindt. Dit vereist de specialistische kennis en ervaring waarover ons team van engineers beschikt. Wij staan garant voor het hoogste level van expertise. De resultaten, onze bevindingen en conclusies verwerken wij in een duidelijke rapportage. In deze rapportage geven wij ook adviezen en aanbevelingen voor verbetering van de Power Quality en energie efficiëntie. Desgewenst komen wij bij u op locatie om het rapport van de Power Quality meting met u door te spreken. Dit biedt u de gelegenheid om direct antwoord te krijgen op uw vragen, onduidelijkheden op te helderen en tevens om eventuele vervolgstappen te bespreken.

Breed assortiment geavanceerde meetapparatuur

Onze engineers hebben de beschikking over een breed assortiment aan state-of-the-art meetapparatuur voor het uitvoeren van de Power Quality metingen. Dit geeft hen de mogelijkheid om voor elke specifieke meting de best passende apparatuur te kiezen. Op het moment dat een installatie te kampen heeft met bijvoorbeeld spanningsdips is er voor de Power Quality meting andere meetapparatuur nodig dan wanneer onze engineers moeten focussen op EMC-problematiek met hogere frequenties. Het groot aantal meters en de grote diversiteit in meetapparatuur maakt het ook mogelijk om binnen de installatie op meerdere punten tegelijk Power Quality metingen uit te voeren. Tevens kunnen we in gevallen waar dit wenselijk is de meetapparatuur gedurende langere tijd inzetten (week, maand).

Power Quality Meetapparatuur

Onze meetapparatuur bestaat onder andere uit:

Een team van experts

Onze hooggekwalificeerde engineers zijn experts op het gebied van Power Quality. Aan hun kennis ligt een gedegen studie ten grondslag. Daarnaast heeft ons technische team jarenlange ervaring met Power Quality metingen in zeer diverse sectoren, waaronder industrie, datacentra, ziekenhuizen, rail & infra (tunnels, bruggen, sluizen), chemie/petrochemie, overheid en offshore (jachten, oil & gas); niet alleen in Nederland, maar regelmatig ook ver daarbuiten. Door zeer frequent specifieke data, verkregen tijdens Power Quality metingen, binnen het team te delen en te bespreken, groeit het kennisniveau van alle engineers van het team door elke unieke ervaring van één specifieke engineer.

HyTEPS engineers aan het werk

Wij delen en verrijken onze kennis door studenten (bijvoorbeeld van de Technische Universiteiten uit Eindhoven en Delft) de mogelijkheid te bieden bij ons af te studeren of een stageproject te volbrengen. De studenten doen binnen ons team van experts veel praktijkkennis op. Anderzijds bieden de nieuwe inzichten en afstudeer- en stageprojecten een toegevoegde waarde aan de verbreding en verdieping van de kennis van ons team.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven