Weet u waar uw net maximaal belast wordt?

Load Flow, ook wel Power Flow genoemd, is de discipline binnen de elektrotechniek die gaat over het bepalen van de stromen in de installatie. Veel industriële installaties zijn te groot om met de hand uit te rekenen en worden daarom gesimuleerd. Simuleren is echter ook vakmanschap, als er verkeerde data in gaat, komt er ook verkeerde data uit.

De voordelen van Load Flow simulatie

  • Inzicht krijgen in uitbreidingsmogelijkheden
  • Inzicht krijgen in knelpunten in uw installatie
  • Optimaliseren van spanningsniveaus in uw installatie
  • Optimaliseren van de plaatsing van condensatorbanken
  • Kosteneffectief: bij wijzigingen in de installatie zijn de herberekeningen snel uit te voeren

Steeds meer installaties bevatten elementen die variëren met de tijd. Denk aan bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen voor auto’s of slimme verlichting. Om de invloed van uitbreidingen en wijzigingen aan de installatie goed te kunnen voorspellen, kan gebruik worden gemaakt van een Load Flow simulatie.

Een Load Flow analyse is ook uitermate geschikt om nood- of eilandbedrijf te simuleren. Hiermee kunnen mogelijk ook fouten in de installatie gedetecteerd worden, die anders alleen aan het zouden licht komen als er daadwerkelijk in eilandbedrijf gewerkt moet worden.

HyTEPS is in staat om zowel enkelfasig, driefasig alsmede DC-bus installaties te simuleren.

Load Flow voorbeeld

Load Flow simulatie door HyTEPS

HyTEPS is al meer dan 10 jaar expert in Power Quality. De opgedane kennis en ervaring met distributie- en industriële netten, in zowel de onshore- als offshore industrie, is een solide basis voor analyse van uw installatie. Load Flow is daarvoor een geschikt hulpmiddel, echter is de interpretatie van de simulatieresultaten net zo belangrijk als het correct simuleren. HyTEPS zal u daarom ook ondersteunen in het trekken van conclusies op basis van de uitkomsten en zo voor elk probleem een passende oplossing te vinden.

Loadflow vermogen formule

Load Flow simulatie is de eerste stap

Als uw installatie gemodelleerd is op basis van een single line diagram en het model overeenkomt met de werkelijkheid, is dit een goed startpunt voor verdere onderzoeken en simulaties, zoals vlamboog berekeningen en harmonische Load Flow simulaties. Hiermee kunnen problemen voorspeld worden en de kosten beter ingeschat worden.

HyTEPS is expert in Load Flow simulaties

 

Load Flow simulaties bieden u inzicht in uw installatie in alle situaties, fout condities, eilandbedrijf en normale bedrijfsomstandigheden. Load Flow simulatie biedt tevens de optie om goed voorbereid een uitbreiding te doen in uw installatie en biedt daarnaast een basis voor verdere simulaties en berekeningen.