Waarborgen probleemloze integratie zonnepanelen voor KLM

Waarborgen probleemloze integratie zonnepanelen voor KLM

Referentie KLM

Op Amsterdam Airport Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland en een van de meest belangrijke luchthavens in Europa, worden op steeds meer gebouwen zonnepanelen geplaatst, in het kader van de ambitie om zelf zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De inzet van zonnepanelen is een belangrijk onderdeel van de milieudoelstellingen van KLM, dat zowel het Klimaatakkoord van Parijs ondersteunt, evenals het Science Based Targets initiatief van onder andere de VN en het Wereld Natuur Fonds.

Voorkomen storing
Plaatsen Actief Harmonisch Filters
4 MW Zonneenergie toevoegen aan grid

Uitdaging

KLM besloot op Hangar 14 ongeveer 4 MW aan zonnepanelen te plaatsen.  Een aanzienlijk deel van de stroom op Schiphol Oost wordt sinds 2021 opgewekt door deze zonnepanelen. De inzet van hernieuwbare bronnen zorgt echter vaak voor vervuiling van de stroomvoorziening en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de efficiëntie en veiligheid van elektrische installaties en voor  de aangesloten apparatuur. HyTEPS werd uitgenodigd om de status en eventuele risico’s in kaart te brengen, en advies uit te brengen.

Doelstellingen

  • Verzekeren dat zonnepanelen niet storen op het elektriciteitsnet van Schiphol
  • Inzicht bieden in belasting, stroomcapaciteit en verbruiksprofiel van installaties in de hangar
  • Rapportage over Power Quality-aspecten, zoals harmonische vervorming

Oplossing

PQ-analyzers werden selectief geplaatst op meerdere transformatoren, om het totale verbruik in de hangar te berekenen. Deze verschaften ook aanvullende informatie zoals Totale Harmonische Vervorming en RMS. Deze parameters werden geanalyseerd en gevisualiseerd in het rapport.

In een van de transformatoren werden hoge oneven harmonischen (3,5,7) waargenomen.  Harmonischen die in andere transformator werden waargenomen wijzen op het schakelen van belastingen.

Christan van Dorst, Manager Technical Engineering, HyTEPS, vertelt: “We hebben vanaf het engineerings-traject van die zonnepanelen meegedacht en geanticipeerd op de gevolgen voor het net. We adviseerden Actief Harmonische Filters te plaatsen. Die zijn inmiddels in bedrijf gesteld. Een Actief Harmonisch Filter kan uiteenlopende Power Quality-problemen oplossen. Een van de meest voorkomende toepassingen is het reduceren van de harmonische vervuiling binnen elektrische installaties.”

Resultaten

De Actief Harmonische filters elimineren de gevolgen van de zonnepanelen op de rest van installatie en waarborgen zo de betrouwbaarheid. Dat betekent een aanzienlijk kleinere kans op storingen en problemen. Een bijkomend voordeel is dat een Actief Harmonisch Filter de opname van blindvermogen reduceert en een langere levensduur helpt bewerkstelligen. Daarnaast heeft HyTEPS adviezen uitgebracht met het oog op verbetering van de capaciteit door inschakelstromen te verminderen en het realiseren van ‘peak shaving’.

“Naarmate de elektriciteitsbehoefte op Schiphol door elektrificatie en de energietransitie steeds groter wordt, wordt Power Quality ook belangijker,” vertelt Ton Baltus, Manager Installatieverantwoordelijken op Schiphol. “Wanneer het gaat om Power Quality schieten inspecties en normen vaak tekort. De data die we met HyTEPS boven water krijgen maakt het mogelijk optimale oplossingen te vinden!”

Wanneer het gaat om Power Quality schieten inspecties en normen vaak tekort. De data die we met HyTEPS boven water krijgen maakt het mogelijk optimale oplossingen te vinden!
Ton Baltus, Manager Installatieverantwoordelijken op Schiphol

Neem contact met ons op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? HyTEPS helpt u graag verder! Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.  

HyTEPS Engineer

    Scroll naar boven